Wednesday, September 30th, 2009

Słodki macho

Wednesday, September 30th, 2009 14:32
inezgard: (Default)
Ratujcie!
W ramach oswajania sobie współlokatorki (oraz stopniowej demoralizacji) oglądamy razem SPN. 4 sezon.
Ale zbyt często muszę robić przypisy do poprzednich sezonów, musimy je powtórzyć.
I tu dramat, bo nie mam. Ja chcę Deana i Sama i pierwszy sezon!
Wrocławskie fanki, pomożecie?:)

PS. Wg Karoliny Dean to "słodki macho".  Hmm...
Page generated Monday, September 25th, 2017 06:25
Powered by Dreamwidth Studios