Sunday, January 17th, 2010

inezgard: (Default)
Konwent, dzień 2.
Coraz lepiej orientuję się w grach.
Wypożyczałam dzieciom LotR w wersji z tłumaczem, czyli ze mną. I za każdym razem drużyna pierścienia przegrywała. Podejrzane:D
Page generated Sunday, July 23rd, 2017 22:33
Powered by Dreamwidth Studios