Sunday, January 9th, 2011

inezgard: (read in order to live)
Trzeba w końcu podsumować 2010. Na razie meme, wnioski może wyciągnę, jak skończę:)

lego ergo sum )
inezgard: (people say)
I kolejne meme o czytaniu w 2010.

czytane w 2010 )
Page generated Friday, July 21st, 2017 18:47
Powered by Dreamwidth Studios