Sunday, January 9th, 2011

inezgard: (read in order to live)
Trzeba w końcu podsumować 2010. Na razie meme, wnioski może wyciągnę, jak skończę:)

lego ergo sum )
inezgard: (people say)
I kolejne meme o czytaniu w 2010.

czytane w 2010 )
Page generated Monday, September 25th, 2017 06:21
Powered by Dreamwidth Studios