inezgard: (Default)
[personal profile] inezgard
Znowu mieszkamy razem. Yay!
Już obejrzałyśmy zestaw ciekawych filmów z YT i porównałyśmy nowości serialowe.
A od jutra znów oglądamy seriale z kimś, kto rozumie cały kontekst:D

Night, Wilson <3
Page generated Friday, July 21st, 2017 18:47
Powered by Dreamwidth Studios