inezgard: (Default)
[personal profile] inezgard
Konwent, dzień 2.
Coraz lepiej orientuję się w grach.
Wypożyczałam dzieciom LotR w wersji z tłumaczem, czyli ze mną. I za każdym razem drużyna pierścienia przegrywała. Podejrzane:D
Page generated Friday, July 21st, 2017 18:48
Powered by Dreamwidth Studios