inezgard: (Default)
[personal profile] inezgard
Konwent, dzień 2.
Coraz lepiej orientuję się w grach.
Wypożyczałam dzieciom LotR w wersji z tłumaczem, czyli ze mną. I za każdym razem drużyna pierścienia przegrywała. Podejrzane:D
Page generated Monday, September 25th, 2017 06:18
Powered by Dreamwidth Studios