Przedkonwentowo

Thursday, June 24th, 2010 23:23
inezgard: (Default)
[personal profile] inezgard
Żyję:) Jakby ktoś miał wątpliwości.

Miałam napisać coś o książkach i serialach, ale jakoś wolno zbieram myśli.
A dzisiaj to już całkiem, strasznie zmęczyłam się noszeniem gier i stołów. Zero kondycji, muszę coś z tym zrobić.
Z okazji Dni Fantastyki przenoszę się z moich przytulnych podziemi do zdecydowanie bardziej stylowych lochów leśnickiego zamku. Games room zaprasza!

(no subject)

Date: 2010-06-25 06:45 am (UTC)
From: [identity profile] armen-in-black.livejournal.com
No to się zobaczymy pewnie na DFach ;)

(no subject)

Date: 2010-06-25 04:01 pm (UTC)
From: [identity profile] eartha-endogan.livejournal.com
A mnie, tradycyjnie jak co roku nie będzie :( Inez, przypomnij mi w przyszłym roku tak gdzieś w maju że będą DF, bo trzeci rok z rzędu to trochę przesada...
Page generated Monday, September 25th, 2017 06:18
Powered by Dreamwidth Studios