inezgard: (read in order to live)
[personal profile] inezgard

The first book you read in 2011:
Jeffery Deaver: The Vanished Man
Rhymes i Sachs vs iluzjonista. Mnie też zaczarowali:P Muszę tylko pamiętać nie czytać książek Deavera na tematy, które chociaż trochę rozumiem (jak komputery i internet).

The last book you finished in 2011:
Agatha Christie: Appointment with Death

The first book you will finish (or did finish!) in 2012:
Zaczęłam rok od Króla Bólu Dukaja, ale muszę sobie robić przerwy między utworami. Od samej zabawy językiem w "Lini oporu" jeszcze mi się kręci w głowie. I mam ochotę obrazić się na autora za parę zbyt celnych diagnoz:P
Więc pierwszą skończoną książką będzie pewnie The Graveyard Book Gaimana.


Your favorite "classic" you read in 2011:
Znowu muszę przyznać się do nieczytania klasyków, mimo szczerych zamiarów.
Z nieco luźniejszej kategorii tekstów, które powinnam znać, żeby rozumieć fandomowe dyskusje, przeczytałam Whose body? Sayers, Storm Front Butchera (nie zasypianie na audiobooku czytanym przez Mastersa pomogło:P) i Strażników (może nauczę się rozumieć komiksy?).

The book series you read the most volumes of in 2011:
Pierwsze miejsce: Mary Balogh: 6 tomów cyklu o Bedwynach, plus 3 z cyklu o szkole panny Martin, które są mocno powiązane. Większość powtórka, ale tym razem w oryginale. Nadal uwielbiam Wulfrica, który unosi brew. I bywa burakiem, ale nie jest cebulą (jak Miles, nie jak Shrek).
Lubię serie, więc: drugie miejsce cykl o Perrym Masonie. Kiedyś znajdę i przeczytam wszystkie.The genre you read the most in 2011:
Tak w ogóle to slashowe fanfiki, ale z gatunków bardziej literackich nadal fantastyka, kryminały i romanse.
Najchętniej razem, jak w cyklu o Adrienie Englishu Lanyona: kryminały z silnym wątkiem romansowym.

The book that disappointed you:
: Sztuka grzechu
I prawie wszystkie o serialu House MD, bo miały masę błędów, naprawdę dziwnych interpretacji i jeszcze dobijały mnie tłumaczeniem.

The book you liked better than you expected to:
A Drink Before War Dennisa Lehane. Ogólnie strasznie denerwuje mnie Kenzie i Gennaro, ale masochistycznie czytałam kolejne książki. W końcu postanowiłam dać im ostatnią szansę i spróbować oryginału. Pomogło: Kenziego nadal chcę uszkodzić, ale czyta się doskonale.

The hardest book you read in 2011 (topic or writing style):
Žižek Patrząc z ukosa: Do Lacana przez kulturę popularną. Nic strasznego, ale nic nie pamiętam z filmów Hitchcocka:P

The funniest book you read in 2010:
Christopher Moore: Ssij, mała, ssij i Gryź, mała, gryź

The saddest book you read in 2011:
Khaled Hosseini Chłopiec z latawcem

The shortest book you read in 2011:
Tajemnica deszczowej nocy Petka

The longest book you read in 2011:
G.R.R. Martin A Dance With Dragons

A book that you discovered in 2011 that you will definitely read again:
Teoretycznie to ponad połowa ma szanse na powtórki, albo i już była kolejną powtórką. Lubię wracać do książek.
Z kategorii odkryć zdecydowanie Josh Lanyon. Spodobało mi się to, jak łączy elementy kryminału i romansu.


A book that you never want to read again:
Wszystkie straszne niemieckie dzieła naukowe o bibliotekoznawstwie, ale muszę się z nimi męczyć przy pisaniu magisterki.

And finally, make a New Year's Resolution:
Znów przeczytać 120 książek: jeśli ograniczę trochę fanfiki, nie będzie problemu.
Wrócić do czytania również tej ambitniejszej literatury *będzie o czym pisać w następnym podsumiwaniu:P)
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.
Page generated Monday, September 25th, 2017 06:25
Powered by Dreamwidth Studios