inezgard: (Default)

[personal profile] eartha_endogan kazała mi skopiować jej zaproszenie:) Więc:

Trzeciego czerwca wybieramy się z [personal profile] eartha_endogan po raz kolejny na "Star Treka". Czy ktoś z Wrocławian do nas dołączy?


Dwie możliwości/miejsca:
Pasaż Grunwaldzki 21:15 lub
Arkady 21:10

(nam w zasadzie jest bez różnicy, choć preferujemy Arkady, ale jesteśmy otwarte na propozycje :)
Page generated Wednesday, October 18th, 2017 18:10
Powered by Dreamwidth Studios